बाजार भाव

बाजार भाव

बाजार भाव

सर्राफ चाँदी 999 (प्रति किलो)-62600, सिक्का (प्रति सैकड़ा) लिवाल75000, सिक्का (प्रति सैकड़) बिकवाल-80000, सोना बिसकुट (दस ग्राम)-52600, गिन्नी (प्रति नग)-38900-39100 गल्ला गेहू दड़ा 1575-1600, आरआर-२१ 1800-1850, गेहू फारम 1950-2000, जौ 1400-1450, बेझर 1400-1450, ज्वार 1300-1500, बाजरा 11501200, मकाई 1100-1150, दलहन चना ४५००-4800, अरहर 5500 5800, मसूर 4800-5000, मटर 5200-5500, उड़द हरा 8500 11000, उड़द काला 5500-7700, मूंग 6700-7000 दाल (प्रति कुन्तल) अरहर फूल ९०००-9200, अरहर स्पेशल ८०००-8200, डेढ़ नं. चना दाल ५७००- 5750, मटर दाल ६७५०-६८००, मसूर मलका ६२००-६२५० मसूर दाल 64006450, उड़द दाल 7600-13200, उड़द धोवा 8500-11000, मूंग दाल 7800-9000, मूंगधोवा 8500 10200 चावल (प्रति कुन्तल) अरवा 1700-2500 बासमती-70008000, सेला 2000-2300 बासमती । 5500-6000 आटा-मैदा (प्रति 50 किलो) आटा 1000-1020, मैदा 980-1050, सूजी 1020-1080 चक्की आटा (प्रति 50 किलो) शाह पसंद 925-975 तिहलन (प्रति क्विं) लाही 5050-5100 अलसी 4800-5000, अण्डी 3100-3200, तिल्ली 7000-7600 मूंगफली दाना शिवपुरी-7800-8500 बटाली __7500-8000, सेहूँआ 3400-3500 तेल (प्रति कुन्तल) सरसों कोल्हू 12500-12600, अलसी | 11000-11100, अंडी 9700-9800, तिल्ली 1750-1850 रिफाइन्ड (प्रति टिन) सोयाबीन 1565--1564 खली (प्रति क्वी.) सरसो २४००- 2450 अलसी३९००-4000 अण्डी 1300-1350 वनस्पति (प्रति टिन 15 लीटर) बावर्ची 1270-1275 मयूर 1270-1275 गुड़ (प्रति क्वी.) पंसेरा२७००-२८०० मंगलौर लड्ड ३०५०-३१०० देशी भेली ३०००-३०५० शक्कर दाना (प्रति क्वी.) एम-30 3400-3680 घी देशी (प्रति कुन्तल) खुर्जा ४५०००-४५१००, औरैय्या- ४५०००-४५१००, माधौगढ़-४३०००-४३१०० ब्रांडेड देशी घी (प्रति टिन) अनिक 6500, पातीराम 6100, रतन एगमार्क 6600, अमृत गोल्ड 6400 बारदाना (प्रति सैकड़ा) नया ३वी.एस.-6200-6500 हरा पट्टा 70007200, बी.टी. 8600-8800, ए.टी 10500-11000, सुतली प्रति कुन्तल 72 इन्च- 7700-7900 सुतली प्रति कुन्तल 90 इन्च 10000-10500 रुई (प्रति कुन्तल) देशी बंगला -१०५००-१०६००, गुजरात(७९७)८५००-८६०० किराना-मेवा (प्रति कुन्तल) काली मिर्च 33000-43000, बड़ी इलायची 45000-75000, सोंठ 25000-29000, धनिया 500010500, लालमिर्च 8000-22000, जीरा 15000-17000, अजवाइन 10000-23000, सौंफ 700018000, हल्दी 7000-10500, सुपारी 30000-42000, चिकनी सुपारी 43500-44000, मेंथी 5000-8000, कलौंजी 1100028000, खटाई 5000-18000, इमली 4000-13000, अनारदाना 10000-60000, गरी गोला 12500-16000, छुहारा 8000-25000 मखाना 20000-66000, किशमिश इंडियन 11000-23500, किशमिश काबुली 2500043000, मुनक्का 1000048000, बादाम 1600069000, काजू (पेटी 22 किलो) _8800-15000 भाव प्रति किलो छोटी इलायची 1800-2800, लोग 400-550, पिपरमेन्ट 1400-1500